Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Kronikk

En studie av lakseoffentligheten som sosialt felt

Erfaringer fra fem års lesing av laksenæringens bransjemedier, oppsummert av forfattere som aldri har lest Bourdieu, men hørt mye om ham.

Laks

Kun for abonnenter