Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Kronikk

Underspiller ubehagelig kapittel i norsk nasjonsbyggingshistorie

Det kollektive minnet om den norske statens mangeårige virke for å begrense reindriftsamers rett til å krysse nasjonale grenser, er forsvinnende lite i Norge. Den offisielle fortellingen om den norske statens rolle som raus giver ble slukt rått i mediedekningen av Lappekodisillens «hjemkomst» til Kautokeino.

.

Kun for abonnenter