Kronikk

Jeg fikk diagnosen først da jeg var 35 år. Tore Kierulf Næss burde snakke med flere autister.

Mange autister står i fare for å bli deprimert og for å utvikle angst på grunn av manglende kunnskap hos legene, skriver Jon-Are Movik Masternes.