Kronikk

Demokrati fungerer, selv i svake stater

Statsvitere har lenge antatt at en sterk stat er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Ny forskning tyder på at dette er feil.