Kronikk

Rent forhold: Parrelasjonen er blitt et middel til selvutvikling

Bundethet til andre er sett på som svakt og usexy.