Kronikk

Et problematisk lovforslag om konverteringsterapi

Det går langt i å innskrenke retten til å leve etter et annet syn på kjønn og seksualitet enn statens, Eirik A. Steenhoff.