Kronikk

Kvanteteori er i ferd med å bli kvanteteknologi

Bilder av dommedag tilslører de omfattende mulighetene som ligger i teknologien.