Kronikk

Å vurdere risikoen for atomkrig er ikke bare en rasjonell øvelse

En stat som ønsker å nyttiggjøre seg av atomvåpentrusler, har få insentiver til å være tydelig og forutsigbar.