Kronikk

Norsk skogvern er upresist og underfinansiert

Det holder ikke lenger bare å berge rester. Store områder må restaureres.