Kronikk

Trass ny klimaplan ligg Oljefondet framleis etter

Dess lengre Stortinget ventar med nødvendige grep, dess meir krevjande blir gjennomføringa.