Kronikk

Det er kraftig kost å lesa Industri- og næringspartiets vedtekter

Sjølv om partileiar Owe Ingemann Waltherzøe hevdar at den hierarkiske strukturen vil fungera for å unngå interne konfliktar, er det ikkje automatikk i det.