Kronikk

Arkitekturopprøret er årets livbøye til arkitektene

De bør henge seg fast i den for ikke å drukne.