Kronikk

Norsk krigsfilm er mye bedre enn sitt rykte

Kun et fåtall norske krigsfilmer er patriotiske heltehistorier. Hovedbildet er mangfold og nyanser, og den siste store blindflekken er ikke der du tror.