Kronikk

Kvifor er det så vanskelig å bu seg på framtidige kriser?

Vi har visst mykje om pandemiar, klimaendringar og autoritære regimer. Likevel har beredskapen mot dei svikta.