Kronikk

Feilaktige forskningsresultater koster tid og ressurser

Med SSBs forskningsnotat om klimaendringer føles det som om vi er sendt tilbake til start etter et langt løp.