Kronikk

Immanuel Kant: Bare et barn av sin tid?

Det er allment kjent at filosofen Immanuel Kant fremmet rasistiske og kvinnefiendtlige ideer i sine tekster. Men det fremstår som en unnvikelse å si at han var et barn av sin tid.