Kronikk

Vi har ikke råd til å miste antropocen-begrepet

Selv om antropocen er avvist som offisiell geologisk epoke, hjelper begepet oss å koble sammen kunnskap om kultur og natur som i tiltagende grad har vært splittet i flere hundre år.