Kronikk

Får ukrainske flyktninger bli i Norge?

I dag, som på 1990-tallet, uttrykker regjeringen en dobbelthet når de snakker om midlertidig kollektiv beskyttelse av flyktninger.