Kultur

Postludium for samtidskunstbegrepet

Hvordan kan kunsten kreve autonomi og samtidig leve opp til sitt ønske om å være samtidskunst?