Kultur

Kultur under press

Rekordmange arbeidsplasser vil forsvinne fra den svenske kultursektoren.