Kultur

Spillet mellom da og nå

Hva er de historiske instrumentenes hemmelighet? Om virtuositet, villfarelser og en vidunderlig musikkultur.