Kultur

Behring Breivik dekonstruert

Hvordan ble kjernebegreper fra kulturfagenes metodedebatter gjennom de siste 40 år skjellsord for høyreekstremister? Og når dette begrepsapparatet nå en gang er bragt inn i rettssal 250, kan det si oss noe om saken?