Kultur

Dramakanons bonusspor

I tillegg til de ti verkene i den endelige kanon-listen, har hvert jurymedlem fått plukke ut én tekst hver som de ønsker å trekke frem.