Kultur

Hjemløs i kuratorland

Bergens kunstliv blir stadig mer internasjonalt, mens bergenserne fortrenges til bomberommene.