Kultur

Etter det utenkelige

Vi lever på en stjerne er en kraftfull betraktning over hvordan man legger ting bak seg.