Kultur

All makt til publikum

Spørsmålet er ikke hva du kan gjøre for kunsten, men hva kunsten kan gjøre for deg.