Kultur

Sorgarbeider

Betrakteren kjenner kunstnerens sorg som sin egen i Elin Melbergs kombinasjon av personlige minner og stram minimalisme.