Kultur

Havre til en hest

Nasjonalbiliotekar Aslak Sira Myhre har gledet seg som en unge til å få en strategi å jobbe etter. Onsdag kom den.