Kultur

Kunst mot kommers

Går det an å kritisere kjøp og salg når du selv lager noe salgbart? Dette er protestkunstnerens dilemma.