Kultur

Fargenes nestor

Irma Salo Jæger (88) har omsider fått sin første retrospektiv. Den er mangfoldig og interessant, men ufullstendig.