Kultur

«Risikosport» med ny lov

Avtaler, rettigheter og ikke minst inntekter. Mye står på spill når Norge skal få ny åndsverklov.