Kultur

Den som ser for oss

Rettstegner Esther Maria Bjørneboe har vært øynene våre i rettssalene i Orderudsaken, Benjaminsaken, Alvdalsaken, Madsen-saken og rettssaken etter 22. juli. Møt henne i samtale med Lotte Konow Lund.

Kun for abonnenter