Kultur

Regler er til for å brytes

Det er en uskreven skribentregel som sier at man aldri bør foreta en bred kulturanalyse basert på noe som er blitt sagt i et middagsselskap. Den brytes stadig vekk. En annen er at innsalget i en bred kulturanalyse aldri bør være et lukket spørsmål. Den respekteres heller ikke. Denne uken brøt New York Times-kritiker Wesley Morris begge disse reglene i en bred kulturanalyse rundt problemstillingen «bør kunst være slagmark for sosial rettferdighet?». I essayet «The Morality Wars» holder han en sjeldent nyansert diskusjon om moralismens inntog i profesjonell, så vel som folkelig kulturkritikk, alt basert på kjeften han fikk av en kompis da han sa han ikke likte HBOs humorserie Insecure. Den nigeriansk-amerikanske multikunstneren Teju Cole diskuterte de samme spørsmålene da vi nylig var med ham på Nasjonalgalleriet. Les den diskusjonen fra side 30 i denne avis.