Kultur

Hele verdens grunntone

Øystein Wyller Oddens installasjoner avkler omgivelsene vakkert og brutalt, med få virkemidler.