Kultur

Hvis et tidsskrift utgis og ingen ser det, er det da et tidsskrift?

Kulturrådets nye tilskuddsordning skal gi tidsskriftene mer økonomisk forutsigbarhet, samtidig forsvinner innkjøpsordningen som har brakt dem ut til bibliotekene.