Kultur

Forskningsrådets styre avgjør saken

«Vi kan ikke kommentere utspill i media», er Forskningsrådets svar på kritikken.

«Endelig beslutning om bevilgning vil bli tatt tidlig i juni.»

Det skriver Jesper Werdelin Simonsen i en e-post til Morgenbladet. Han er direktør for samfunn og helse i Forskningsrådet.

– Forskningsrådet har tatt saken på alvor, og vi har nå latt en annen avdeling behandle klagen for å sikre at den ses på med nye øyne.

Simonsen opplyser at Forskningsrådets styre, som er organisasjonens øverste organ, skal behandle saken og ta en avgjørelse tidlig i juni.

På spørsmål om hvordan Forskningsrådet vurderer kritikken fra klageutvalget og utvalgets leder, svarer Simonsen:

– Det uavhengige klageutvalget er et viktig organ for å sikre at søknader behandles på en korrekt måte i Forskningsrådet. Vi tar alle tilbakemeldinger fra klageutvalget på alvor, og innretter oss etter dem. Derfor skal denne saken nå behandles i et nytt organ.

Uaktuelt med Nesh.

I en av klageutvalgets vurderinger står det at Forskningsrådet burde bedt om en prinsipputtalelse fra «den fremste norske forskningsetiske kompetansen på området»: De nasjonale forskningsetiske komiteer (Nesh).

– Forskningsrådet bruker ikke Nesh til å vurdere enkeltsøknader, og Nesh ønsker ikke å ha en slik rolle, skriver Simonsen.

– Nesh er i hovedsak et rådgivende organ for forskningsmiljøene og utarbeider prinsipielle uttalelser og generelle veiledninger.

«Kan ikke kommentere».

Forskningsrådet vil ikke svare på kritikken fra Årstein Justnes, prosjektleder for søknaden og professor og prodekan ved Universitetet i Agder.

– Hvordan kunne dere ha så forskjellige oppfatninger av etikken i prosjektet?

– Vi kan ikke kommentere utspill i media fra søker mens saken fortsatt er under behandling, sier divisjonsdirektør Jesper Werdelin Simonsen.

– Men alle prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet, skal holde høy forskningsetisk standard og følge grunnleggende prinsipper for forsker- og forskningsetikk. Søknader til Forskningsrådet skal gjøre rede for relevante etiske spørsmål, og blir vurdert ut fra dette. Hovedansvaret for god forsker- og forskningsetikk ligger likevel hos forskerne og organisasjonen eller virksomheten som er ansvarlig for prosjektet.

– I hvilken grad har Forskningsrådet vurdert etiske aspekter i lignende prosjekter tidligere?

– Etiske vurderinger er alltid en del av søknadsbehandlingen i Forskningsrådet.

Klageutvalget mente at noen av formuleringene i notatet der Forskningsrådet diskuterte etikken i prosjektet i seg selv var «etisk problematiske». Ifølge utvalgslederen brukte Forskningsrådet «svært uheldige formuleringer» i omtalen av søkerne.

Dette gir divisjonsdirektør Simonsen et generelt svar på:

– Notatet det vises til er utarbeidet av fagkomiteen som behandlet søknaden. Dette har vært det formelle beslutningsorganet i saken.

Mer fra Kultur