Kultur

Dømt til å betale bot

Aktivisten Emery Mwazulu Diyabanza ble onsdag idømt en bot på 1000 euro for å ha tatt med seg en gravfigur fra et museum i Paris.