Kultur

Ingen omorganisering av Den kulturelle skolesekken

– Det er en større enighet om hva som er vår rolle nå, sier Kulturtankens direktør.