Kultur

Hva er galt med NRK?

Historien viser at NRK alltid har vært den brede kulturjournalistikkens arena. Det nye er at de underlegger seg markedets heller enn folkeopplysningens og demokratiets idealer, skriver Kristoffer Jul-Larsen.