Kultur

Den svenske kongelige balletten i krise etter spredning av nakenbilde

Dansere kritiske til ledelsen av den svenske operaballetten.

Dagens Nyheter har i en serie artikler denne uken skrevet om betydelige konflikter innad i den svenske Kungliga Baletten. Konflikten skal blant annet ha sitt utspring i en hendelse der et nakenbilde av en kvinnelig danser skal ha blitt spredt i kompaniet. Fotografiet ble tatt av en kollega under et digitalt møte, der kvinnen skiftet klær i bakgrunnen, uten selv å vite at hun syntes i bildet.

Bildet skal så ha blitt sendt rundt og vist frem i en garderobe.

– De forsto ikke at bildet både var dypt krenkende og utgjorde seksuell trakassering, sier en kilde til Dagens Nyheter.

Flere av de ansatte har reagert på at hendelsen ikke har fått større konsekvenser, og at ledelsen ikke har fordømt hendelsen. Etter at kvinnen selv tok kontakt med ledelsen, ga ballettsjefen beskjed til kompaniet om at de skulle «være snille med hverandre», ifølge en kilde.

I mars, rundt en måned etter bildet ble spredt, mottok flere personer i ledelsen et anonymt brev der de ble anklaget for å ha mislyktes med å håndtere situasjonen:

«Ballettledelsen snakket med danserne som var involvert, og ba danseren som ble utsatt for det her, å forsøke å bli venn med gjerningspersonene», sto i brevet.

På et møte med dansere, HR-sjef og fungerende operasjef Birgitta Svendén i april, hevdet Svendén at ledelsen hadde håndtert situasjonen «by the book». Videre sa hun at det var et signal om tillitsbrist innad i organisasjonen om noen skulle tvile på håndteringen. Uttalelsen skapte nye reaksjoner blant danserne, som mente situasjonen ikke var blitt håndtert godt nok, og at det er grunnen til mangelen på tillit.

Måneden etter kalte Svendén inn til et nytt og større møte, der 56 medarbeidere deltok. Syv dansere fortalte de var redde for å bli straffet for å ta opp problemer med ledelsen.

Dagens Nyheter har videre undersøkt arbeidsforholdene i kompaniet og snakket med 15 dansere, hvorav 13 tegner et svært kritisk bilde av arbeidsplassen.

– Det har skjedd flere alvorlige hendelser det siste året. Vi har bare gått og ventet på at det skal komme ut i mediene og bli en skandale, sier en av danserne til Dagens Nyheter.

I januar i fjor ringte hovedverneombudet ved Operaen den svenske arbeidsmiljøetaten. Han rapporterte at det har vært trykket stemning i kompaniet, og at mange ikke ønsker å ta opp vanskelige situasjoner med ledelsen av frykt for ikke å få fornyet ansettelse.

En medarbeiderundersøkelse fra 2019 viser at de ansatte jevnt over har en dårligere opplevelse av arbeidsplassen enn det som er vanlig. 40 prosent av staben i Kungliga Baletten meldte om at de ikke følte seg respektert av sjefen, mens gjennomsnittet hos andre selskaper som hadde gjennomført undersøkelsen lå på 4 prosent.

«Stillheten i kompaniet er en sykdom», sier tidligere ballettmester ved Kungliga Baletten Yuri Zhukov til Dagens Nyheter.