Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Bøker

Endelig høres William Faulkner ikke lenger ut som han var fra Toten

1US-67-B1955-1-B (1046046)

William Faulkner / Foto 1955

Faulkner, William
US-amerik. Schriftsteller (Nobelpreis
für Literatur 1949)
New Albany (Miss.) 25.9.1897 - Oxford
(Miss.) 6.7.1962.
Porträtaufnahme, 1955; digital
koloriert.

E:
William Faulkner / Photo 1955

Faulkner, William American author (Nobel
Prize for Literature 1949). New Albany
(Miss.) 25.9.1897-Oxford (Miss.)
6.7.1962.
Portrait photo, 1955; digitally
colourised.

Kun for abonnenter