Kultur

Skal skrive bok om Bodø for Bodø – utan å vitje byen

Kulturhovudstaden Bodø2024 hyrar ein britisk forfattar til å skrive roman om Nordland basert på verkelege menneske sine historier. Men til Nordland får ho ikkje reise. – Målet er å sjå oss sjølve utanfrå, seier programsjefen.