Kultur

Trangt om saligheten

I møte med paven blir mobilkameraet de troendes digitale fingertupp.