Kultur

Nytt år, nye pridekampanjer

Ikeas involverer en gif med påskriften «Home Pride Home». Vi gikk den etter i sømmene.