Kultur

Advarsel: Denne artikkelen omtaler forskningsfunn som kan endre oppfatninger

Såkalte trigger-advarsler virker ikke, viser ny forskning.