Kultur

Kulturdepartementet trekker seg fra Schøyen-saken

Og gir Irak frist til 7. september med å undersøke de beslaglagte skriftene.