Kultur

– Den mannlige spilleren har vært default

Forskningsprosjektet ved Universitetet i Bergen får 12 millioner kroner for å forske på menns opplevelse av identitet og mangfold i gaming.