Kultur

Når staten undertrykker vanlig oppførsel, får selfier radikalt potensial

Unge kvinner viser et forbløffende mot i diktaturet Iran. Ikke rart regimet er skremt.