Kultur

Prislapp på norsk NFT-bibel: 90 000 kroner

Med korona-støtte fra Innovasjon Norge lanserer Nordisk bibelmuseum NFT-bibler. Målet er å skape en alternativ inntektskilde og nå nye målgrupper.