Kultur

Dette bildet ble ikke så historisk som det kunne blitt. Heldigvis.

Et nesten avgjørende øyeblikk.